Back

La importància de l’anglès durant l’experiència Erasmus: Oportunitats professionals i personals

L’experiència Erasmus no és un mer intercanvi acadèmic, sinó també cultural.                    

És una oportunitat d’adquirir les competències personals i professionals que et permetran aprendre sobre diferents cultures i entorns socials. Aquesta experiència no només ajuda en la comunicació, sinó que també obre portes per augmentar oportunitats personals i professionals.

    • Comunicació fluida i integració social: La raó més important perquè l’anglès sigui la clau de l’experiència, és la seva importància com a llengua del lloc on facis l’erasmus. Els estudiants venen de tot Europa i més enllà, per tant, l’anglès es converteix en el mitjà a través del qual són capaços de comunicar-se entre ells malgrat les diferents llengües maternes. Aquesta capacitat de comunicar-se en diverses llengües és un factor clau per a establir connexions significatives amb persones d’altres països i per a participar en la vida social i cultural del país d’acolliment.
    • Sortides acadèmiques: L’anglès no només fa possible que les persones es comuniquin entre elles, sinó que també et permet anar a diferents llocs durant l’Erasmus i tenir més oportunitats acadèmiques. Nombroses universitats europees ofereixen cursos que s’imparteixen en anglès, de manera que els estudiants poden ampliar els seus coneixements en un àmbit específic i, al mateix temps, estar en un país estranger, de manera que puguin gaudir de la immersió cultural. 
    • Sortides professionals: Les habilitats lingüístiques en anglès són molt importants per als empresaris del món on les coses són cada vegada més globals. L’Erasmus ofereix als estudiants l’oportunitat d’augmentar la seva capacitat de parlar i llegir anglès, ja sigui fent cursos en aquesta llengua, tenint interacció social amb companys internacionals o fins i tot treballant o fent pràctiques a l’estranger.
    • Enriquiment personal i cultural: L’anglès és el bàsic en el desenvolupament personal i cultural durant l’experiència Erasmus. Els estudiants poden interactuar amb altres estudiants i submergir-se en una nova cultura. L’habilitat de comunicar-se amb fluïdesa en anglès permet que els estudiants puguin formar part d’aquest procés d’intercanvi cultural, de manera que siguin capaços de formar relacions amb persones de tot el món i també d’explorar noves formes de vida i perspectives.

 

En resum, l’anglès és una eina vital durant l’experiència Erasmus, ja que a través d’ella, els estudiants que aprenen anglès són capaços de comunicar-se i interactuar amb els altres, així com millorar les seves habilitats comunicatives personals i professionals.Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?