Back

El reforç escolar és una pràctica educativa que té com a objectiu donar suport i millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. Consisteix en proporcionar un suport addicional als alumnes que presenten dificultats en determinades matèries així com ensenyar-lis diferents tècniques d’estudi necessàries a l’etapa on es troben. Un reforç escolar professional i ben monitoritzat aporta resultats immediats i millora la disposició de l’alumne vers l’estudi així com el nivell d’autoestima i la motivació.

A NOVACADÈMIA el reforç escolar és una de les nostres especialitats i vocacions com a empresa, i representa una àrea sobre la que treballem diàriament amb nens i nenes, joves i adults que necessiten suport i millora per a poder anar superant determinades matèries, avançant en els seus estudis i assolint així els seus objectius i reptes.

Acompanyem els alumnes al llarg del curs escolar, fent seguiment de la seva evolució en el dia i reflectint cada trimestre mitjançant un informe personalitzat, la seva evolució detallada en 10 diferents indicadors.

El nostre concepte de reforç escolar està relacionat amb l’èxit acadèmic i el desenvolupament dels nostres alumnes. Entenem que cadascun d’ells és únic i té les seves pròpies necessitats d’aprenentatge. És per això que oferim el servei de Reforç Escolar de manera personalitzada i únicament en format individual o duo, dedicant un professor especialitzat per a un únic alumne o dos, respectivament.

Tots els nostres professors són experts en diferents àrees del coneixement, el que ens permet assignar en cada cas el perfil més adequat a les necessitats de l’alumne. Es crearà un pla d’estudis per a cada alumne, individual i ajustat al seu ritme de treball i estudi.

La nostra visió del reforç escolar és la suma del suport en les tasques del dia a dia, però combinat amb les tècniques d’estudi. Aquestes últimes són les que permeten als alumnes adquirir estratègies per millorar progressivament i esdevenir autònoms més endavant, sense elles el reforç escolar només soluciona el present però no inverteix en el futur. Es tracta, per tant, de crear hàbits d’estudi i despertar una actitud positiva de l’alumne vers els seus estudis i el que representen.

D’altra banda, mantenim un contacte periòdic amb les diferents escoles i instituts dels nostres alumnes, el qual ens permet fer seguiment de l’evolució de l’alumne amb el seu tutor o amb el coordinador pedagògic, identificant oportunitats de millora, alhora que coordinant les accions escola-família-Novacadèmia per al benefici de l’alumne.

Pots consultar les valoracions de diverses famílies que han confiat el reforç escolar dels seus fills a NOVACADÈMIA en aquest enllaç.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?