Back

KEY ENGLISH TEST A2

El canvi de les etapes de primària a secundària sempre té un creixent impacte en els alumnes. És important la reducció del mateix i establir uns ponts i lligams entre ambdues que permetin la continuació de l’aprenentatge de la llengua anglesa. En aquesta etapa és molt important consolidar la fonètica i la pronunciació, ja que és en aquesta última etapa de creixement on la plasticitat cerebral encara permet aquestes modificacions. Un cop s’habituen a una incorrecta pronunciació, és molt difícil canviar-la i/o millorar-la.


Al llarg de l’aprenentatge del nivell KET A2, els alumnes assoleixen una base que serà rellevant en nivells superiors. Per primera vegada, l’alumne treballa 4 de les 5 competències que té la llengua anglesa en nivells superiors, amb l’objectiu d’aprendre l’anglès com a llengua estrangera, per tant, a mostrar un domini equilibrat en totes les seves competències i anar adquirint destresa i seguretat en la seva utilització.


Quan l’alumne ha assolit els continguts corresponents al nivell KET A2, pot assolir el seu primer certificat en l’escala de nivells orientats a adolescents i adults.

CAMBRIDGE ENGLISH ofereix dos tipus d’aprenentatge a nivell KET (Key English Test). El primer d’ells està enfocat a un públic general, de qualsevol edat. En canvi, el segon està principalment enfocat a nens i joves, que havent assolit el nivell A2, poden presentar-se a un examen amb temàtiques i continguts adaptats a la seva edat.

Tant un com l’altre tenen el mateix nivell de dificultat i el seu reconeixement és exactament el mateix.

Els alumnes adults amb nivell iniciació o bàsic, cursen a NOVACADÈMIA el nivell KET A2 en dos cursos. El primer dels quals està orientat a endinsar l’alumne dins l’aprenentatge de la llengua, partint de 0. D’altra banda, el segon curs, serveix per consolidar el nivell i preparar l’alumne per al següent nivell, el Preliminary English B1.

NOVACADÈMIA et fa una prova de nivell oficial i una entrevista personal abans de l’inici del curs, que ens permet segmentar els grups per nivell i no per edat en el cas dels nens i joves. A final de curs, es fa una prova de nivell final completa que ens permet analitzar i comprovar la teva evolució i el nivell del teu rendiment dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

També et prestem un servei professional d’assessorament en relació als exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH, i disposem de materials oficials per practicar les diferents parts i proves de l’examen KET o KET for Schools abans de presentar-t’hi oficialment.

A continuació trobaràs els horaris dels nostres cursos a Caldes de Montbui i a Barcelona. Recorda que també podem oferir-te classes en aquest nivell de manera particular, tant a domicili com en els nostres centres.Explica’ns les teves necessitats i et donarem la millor alternativa.

HORARIS

Centre d’Estudis Roca CEROCA
C/Avinguda Meridiana 263 BCN

Escola Mare de Déu del Coll
C/Tirso 51-53 BCN

Novacadèmia
C/Santa Teresa 15 Caldes de Montbui

Per inscriure el teu fill o filla menor a aquest nivell, entra aquí i segueix tots els passos.

Per inscriure a un adult, entra aquí i segueix tots els passos.

(Si els horaris proposats no coincideixen amb la teva disponibilitat, indica-ho a observacions).

PRELIMINARY ENGLISH TEST B1

El Preliminary English Test, més conegut com a PET, és l’últim nivell abans de consolidar els coneixements d’anglès i assumir l’anglès com un idioma més de comunicació real. És l’últim pas per aprendre a pensar en anglès i deixar de traduir, a la nostra llengua materna, el que volem expressar. És una de les etapes més importants, i per això, després d’aquesta ja estem ben preparats per començar a treballar en el nivell B2, representat per l’examen del First Certificate in English.

Els aspectes principals que s’han de consolidar en aquesta etapa són:

El nivell B1 és el mínim exigit en la majoria d’estudis i ofertes laborals, però en molts casos no és suficient i són cada vegada més les entitats que ens demanen un nivell B2 certificat. L’obtenció d’aquest nivell B2 és pràcticament impossible si anteriorment no es disposa d’una base consolidada de B1. De la mateixa manera, és molt recomanable superar l’examen B1 perquè la seva estructura és molt similar a la del B2 i C1, però molt més simple i bastant més assequible de superar. Està demostrat que els alumnes que es presenten a l’examen B1 i el superen, pràcticament en el 100% dels casos, superaran sense problemes l’examen B2.

D’altra banda, el nivell B1 és un nivell força habitual en joves i en adults. Per aquest motiu, CAMBRIDGE ENGLISH ofereix dues versions. El Preliminary English Test, és el nivell amb continguts enfocats a tots els públics, i el Preliminary English Test for Schools està enfocat a un públic adolescent.

NOVACADÈMIA segmenta els seus alumnes en nivell PET B1 en funció de si són adults o adolescents, impartint els cursos d’acord amb els continguts genèrics o els específics per a adolescents respectivament. Quan els alumnes assoleixen el nivell PET B1, se’ls recomana presentar-se als exàmens oficials que certifiquen davant de qualsevol requisit d’entitats públiques i privades, el seu domini de la llengua anglesa en nivell Preliminary B1.Habitualment aquest nivell es cursa en dos cursos de setembre o juny, o amb un curs de setembre a juny i un intensiu al juliol. En la majoria dels casos, el factor que indica quin és el temps que l’alumne necessita abans de passar a nivell B2, està relacionat amb les mateixes capacitats de l’alumne, el temps extra que dedica a la llengua fora de l’aula i la seva base d’anglès inicial.

NOVACADÈMIA et fa una prova de nivell oficial i una entrevista personal abans de l’inici del curs, que ens permet segmentar els grups per nivell i no per edat en el cas de joves i adults. A final de curs, es fa una prova de nivell final completa que ens permet analitzar i comprovar la teva evolució i el nivell del teu rendiment dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

També et prestem un servei professional d’assessorament en relació amb els exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH, i disposem de materials oficials per practicar les diferents parts i proves de l’examen PET o PET for Schools abans de presentar-t’hi oficialment.

Si vols més informació sobre aquest nivell, pots contactar amb nosaltres aquí.

HORARIS

A continuació trobaràs els horaris dels nostres cursos a Caldes de Montbui i a Barcelona. Recorda que també podem oferir-te classes en aquest nivell de manera particular, tant a domicili com en els nostres centres.Explica’ns les teves necessitats i et donarem la millor alternativa.

Centre d’Estudis Roca CEROCA
C/Avinguda Meridiana 263 BCN
Centre d’Estudis Roca CEROCA
C/Avinguda Meridiana 263 BCN

Si vols més informació sobre aquest nivell i vols inscriure al teu fill o filla en qualsevol dels centres de Barcelona, pots contactar amb nosaltres aquí o per qualsevol canal habitual.

Novacadèmia
C/Santa Teresa 15 Caldes de Montbui
Novacadèmia
C/Santa Teresa 15 Caldes de Montbui
Per inscriure el teu fill o filla menor a aquest nivell, entra aquí i segueix tots els passos. Per inscriure a un adult, entra aquí i segueix tots els passos. (Si els horaris proposats no coincideixen amb la teva disponibilitat, indica-ho a observacions).
Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?