Back

LA IMPORTÀNCIA D’UN MÈTODE RECONEGUT INTERNACIONALMENT

L’aprenentatge de la llengua anglesa no és un projecte a curt termini, sinó que requereix constància per consolidar una bona base que ens permeti avançar de manera sòlida i eficient. Actualment, existeixen molts mètodes per aprendre anglès, però són molt pocs els que mostren resultats objectius i obtenen el reconeixement internacional per part de nombroses entitats públiques i privades, governs i altres institucions.

Per tant, l’assoliment d’un anglès certificable en un futur només s’obté mitjançant un aprenentatge que segueixi uns criteris globals, establerts per experts i que garanteixi un domini homogeni de la llengua en totes les seves competències. Addicionalment, un mètode de qualitat ha de complir amb els requisits que marca el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.


El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER) és l’estàndard internacional que defineix la competència lingüística. Es fa servir a tot el món per definir les destreses lingüístiques dels estudiants en una escala de nivells d’anglès des d’un A1, nivell bàsic d’anglès, fins a un C2, per a aquells que dominen l’anglès de manera excepcional. Això fa que els exàmens CAMBRIDGE ENGLISH siguin fàcils d’entendre per a qualsevol persona involucrada en l’ensenyament i l’avaluació de l’idioma, tant per a professors d’anglès com per a estudiants. També ajuda a fer que les institucions educatives i empreses puguin comparar fàcilment aquestes titulacions i proves d’anglès oficials amb altres tipus d’exàmens al nostre país.

A continuació et mostrem el diagrama que mostra tots els nivells que oferim dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües:

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?