Back

El FCE és el primer nivell de reconeixement mundial i que dona accés tant als estudis superiors dins de l’estat espanyol com als estudis d’un país estranger. Dins el MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües), es correspon a un nivell B2. Un cop ja assolit, es considera que una persona ja està preparada per a enfrontar-se al 100% al món laboral amb la llengua anglesa com a idioma vehicular. Aquest és també l’últim nivell intermedi abans d’iniciar les etapes dels nivells professionals.

Per tant, certificar aquest nivell és una mostra de les capacitats adquirides a tots els nivells. Aquestes són les 5 competències que s’aprenen i que es certifiquen en nivell B2 i superiors:Use of English: equival a l’ús de la gramàtica dins un context, mai com a exercici mecànic. 

Consta de proves d’examen de resposta oberta i de resposta tancada.

La durada de l’examen és de 4,5 hores aproximadament, amb diferents pauses. Obtenir un certificat en First no és complicat si es té al costat un professor/a expert/a que monitoritzi el teu rendiment i evolució i corregeixi els aspectes a millorar.

Els aspectes principals que s’han de consolidar en finalitzar aquesta etapa són:

Aquest nivell coincideix sovint amb alumnes a segon cicle de Secundària i Batxillerat, així com Cicles Formatius o Estudis de Grau Universitari. També és un nivell cursat habitualment per adults. Aquesta diversitat quant a edats és causada pels coneixements previs dels alumnes quant a l’anglès així com per les seves necessitats.

El FCE B2 és el nivell mínim exigit actualment per poder obtenir una graduació en estudis universitaris. Tanmateix, és el nivell mínim sol·licitat en un gran nombre d’Universitats Privades i Escoles de Negocis abans de cursar determinats Màsters.

Els alumnes que cursen aquest nivell solen treballar projectes en paral·lel amb el seu aprenentatge més teòric. Són projectes relacionats amb treballs de recerca o altres treballs d’àmbit escolar on es dona molta importància a les habilitats comunicatives, d’exposició i de presentació de l’alumnat. La qualitat del lèxic així com la seva riquesa tenen un pes molt important en aquest nivell i s’ensenya a l’alumne a pensar en anglès per poder-se expressar de manera més correcta i àgil a la vegada.

És molt habitual que una vegada l’alumne assoleix aquest nivell es presenti a l’examen oficial de CAMBRIDGE ENGLISH, First Certificate in English, aconseguint així una acreditació que pot ser clau en el seu futur personal i professional.

A causa de l’ampli ventall de perfils d’alumne que es presenten a l’examen FCE B2, CAMBRIDGE ENGLISH ofereix dues alternatives d’examen:

La preparació dels alumnes per a l’examen B2 per part de NOVACADÈMIA es duu a terme mitjançant materials adaptats als dos exàmens, acostumant els alumnes a les temàtiques habituals dels exàmens, i especialment, al tipus de preguntes i respostes que hi trobaran. Habitualment aquest nivell es cursa en dos cursos de setembre o juny, o amb un curs de setembre a juny i un intensiu al juliol. En la majoria de casos, el factor que indica quin és el temps que l’alumne necessita abans de passar a nivell C1, està relacionat amb les pròpies capacitats de l’alumne, el temps extra que dedica a la llengua fora de l’aula i la seva base d’anglès inicial.

NOVACADÈMIA et fa una prova de nivell oficial i una entrevista personal abans de l’inici del curs, que ens permet segmentar els grups per nivell i no per edat en el cas de joves i adults. A final de curs, es fa una prova de nivell final completa que ens permet analitzar i comprovar la teva evolució i el nivell del teu rendiment dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.També et prestem un servei professional d’assessorament en relació amb els exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH, i disposem de materials oficials per practicar les diferents parts i proves de l’examen FCE o FCE for Schools abans de presentar-t’hi oficialment.Si vols més informació sobre aquest nivell, pots contactar amb nosaltres aquí.

A continuació trobaràs els horaris dels nostres cursos a Caldes de Montbui i a Barcelona. Recorda que també podem oferir-te classes en aquest nivell de manera particular, tant a domicili com en els nostres centres. Explica’ns les teves necessitats i et donarem la millor alternativa.

HORARIS

Centre d’Estudis Roca CEROCA
C/Avinguda Meridiana 263 BCN
Centre d’Estudis Roca CEROCA
C/Avinguda Meridiana 263 BCN
Novacadèmia
C/Santa Teresa 15 Caldes de Montbui
Novacadèmia
C/Santa Teresa 15 Caldes de Montbui

Per inscriure el teu fill o filla menor a aquest nivell, entra aquí i segueix tots els passos.

Per inscriure a un adult, entra aquí i segueix tots els passos.

(Si els horaris proposats no coincideixen amb la teva disponibilitat, indica-ho a observacions).

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?