Back

PRELIMINARY ENGLISH TEST

El Preliminary English Test, més conegut com a PET, és l’últim nivell abans de consolidar els coneixements d’anglès i assumir l’anglès com un idioma més de comunicació real. És l’últim pas per aprendre a pensar en anglès i deixar de traduir, a la nostra llengua materna, el que volem expressar. És una de les etapes més importants, i per això, després d’aquesta ja estem ben preparats per començar a treballar en el nivell B2, representat per l’examen del First Certificate in English.

Per als alumnes que no volen encara fer l’examen, hi ha el següent nivell, el Pre-FCE. Aquest nivell permet consolidar tots els aspectes necessaris per aprovar l’examen de PET però d’una manera més pausada. És un curs pont entre el nivell PET i el nivell FCE que es recomana cursar-lo a totes aquelles persones que encara presenten un desequilibri entre les diferents competències de la llengua o específicament, un nivell encara fluix en quant a gramàtica i Use of English.

Els aspectes principals que s’han de consolidar al finalitzar aquesta etapa són:

  • Adquisició d’habilitats comunicatives i autonomia en llengua anglesa.
  • Aplicació de la gramàtica i el vocabulari amb naturalitat.
  • Adaptació de l’anglès a diversos contextos: acadèmics, professionals i oci
  • Preparació amb èxit per a exàmens oficials de Cambridge English.
  • Aprendre i transmetre uns sèrie de valors i aplicar unes conductes de comportament adequades.

Cada trimestre engeguem un projecte multidisciplinari a Secundària. És un projecte en equip, 100% en llengua anglesa on de manera paral·lela es treballen les competències TIC. Al final del trimestre, els alumnes fan una presentació del mateix, tant em format oral, videogràfic, expressiu, etc.

En aquests nivells ja es comencen a treballar projectes i treballs conjuntament amb les escoles, sobretot amb la tècnica del CLIL.

Ambdues activitats donen un valor afegit a l’aprenentatge de l’anglès. Tant a nivell de materials (llibres i d’altres elements de suport) com a nivell d’ensenyament, fem especial èmfasi en treballar una base cultural a la vegada que aprenem l’anglès.

WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.28.19
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01 (1)
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01 (2)
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01 (3)
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01 (4)
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01 (5)
WhatsApp Image 2020-02-03 at 11.31.01

Anterior
Siguiente

Alguns exemples de projectes trimestrals són:

Design a Sustainable Area.

En aquest cas, cada grup tria un espai per dissenyar o redissenyar, on ser més sostenible, era un dels principals objectius. Un dels projectes va ser crear un cinema on, per exemple, els envasos eren reutilitzables, funcionava amb plaques solars i es premiaven als usuaris que compartien cotxe per arribar fins a les instal·lacions.

Create a TV-Show Chapter.

Cada grup analitza una sèrie de TV, fent-ne una descripció detallada de la sinopsi i l’argument, els caràcters i analitzant un capítol específicament, A partir d’aquí, seguint el format específic del desenvolupament d’un guió, han creat els diàlegs d’una o vàries escenes de la sèrie de TV analitzada.

Altres exemples de la tècnica CLIL són:

Climate Change Parliament. 

A partir de tots els problemes que hi ha relacionats amb el canvi climàtic i de les opinions de cada país, cada alumne s’ha de preparar el debat representant un país concret amb les seves idees i punts de vista pertinents.

TED Talks. 

Les TED talks són explicacions i xerrades de temes actuals i influents en el dia a dia. A partir d’escoltar l’opinió de les persones que el desenvolupen, creem un debat on cada alumne aporta la seva opinió respecte al tema, sempre argumentada.

D’altra banda, també volem fer èmfasi en els cursos preparatoris específics per a exàmens, i els cursos d’anglès acadèmic. En els primers, tot i que repassem conceptes gramaticals i de la llengua, ens centrem em preparar i millorar totes les tècniques específiques per a superar els exàmens de Cambridge. Aquests cursos tenen unes característiques i competències lleugerament diferents, ja que el treball està focalitzat en uns exercicis específics i molt concrets.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?