Back

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.A NOVACADÈMIA som una gran família on ens agrada mantenir un contacte directe i proper amb tots els nostres alumnes, i segurament aquesta és una de les claus del nostre èxit. Per a nosaltres, la nostra major satisfacció és la satisfacció dels nostres alumnes amb els nostres serveis prestats. Per això, considerem que la nostra empresa ofereix un valor afegit a tots els nostres serveis que ens agrada destacar.

Abans de començar qualsevol curs, fem una reunió informativa amb l’escola, l’AMPA i els pares dels futurs alumnes. En aquesta sessió, informem als pares dels cursos, de les novetats d’enguany i de tots els nostres serveis. A més a més, durant tot el curs estem a disposició dels nostres alumnes i clients a través del servei de WhatsApp, telèfon i mail.

 

El nostre àmbit d’actuació és ampli i això ens atorga una visió privilegiada de les necessitats. Treballem per empreses petites i també multinacionals, per ajuntaments i consells comarcals, per particulars de diferents poblacions, i prestem serveis a diferents AMPAs i institucions.

Alhora, formem part activa de projectes reconeguts mundialment com ara el CHANGE DISLEXIA, i estem en contacte amb universitats, programes de recerca, pràctiques de grau, intercanvis, etc.

Som Centre Oficial de Cambridge English i també Centre Organitzador de Formació Bonificada per a empreses, associats a la Fundación Tripartita, depenent del Ministerio de Empleo.

Apliquem tot el que veiem i aprenem a totes les nostres activitats i serveis i traiem profit de cada oportunitat d’oferir un valor afegit als nostres alumnes.

Tots els nostres professionals treballant amb menors, disposen del certificat negatiu d’abusos sexuals a menors. És una condició obligatòria per formar part del nostre equip en aquest tipus d’activitats

 

Si les extraescolars les fem presencialment, Novacadèmia garanteix el compliment exhaustiu de la llei i els protocols vigents. Aquestes són algunes de les mesures pel curs vinent que ja estan aplicant-se a l’escola d’estiu:
 – Mascareta
 – Pantalla protectora
 – Gel hidroalcohòlic
 – Controls de temperatura
 – Priorització del material online davant el material físic
 – Eliminació d’activitats físiques on no es pot respectar la distància mínima de 1,5 metres

 

Si un nen o nena es fa mal a l’aula o s’indisposa, l’atenem en primera instància i avisem la família perquè vingui a recollir-lo si és important, sinó esperem a finalitzar la classe

Els nostres formularis d’inscripció recullen totes les necessitats especials pel que fa a nens amb discapacitats, intoleràncies, al·lèrgies, malalties cròniques i transtorns en l’aprenentatge. 

Novacadèmia implanta aquest curs un sistema d’inscripció online a través de la plataforma professional JotForm, amb innumerables avantatges per a l’AMPA i per a les famílies.
Per a l’AMPA, accés en temps real a l’historial d inscripcions, control analític, estadístic, seguiment de les altes i les baixes, etc.

 

I per a les famílies, un sistema professional d’inscripció amb firma digital i possibilitat de pagament amb targeta de crèdit. Les inscripcions digitals recullen totes les dades dels alumnes tant a nivell acadèmic com aquelles dades per garantir la seva seguretat. Per exemple, intoleràncies, al·lèrgies, trastorns a l’aprenentatge, autorització per a la recollida dels alumnes per part d’altres persones diferents als pares, autorització de sortida sol de l’escola, drets d’imatge, LOPD, etc.

Tenim un servei permanent de secretaria que coordina els professors i les famílies, amb lo qual totes les famílies, membres de l’AMPA o de l’escola, tenen una persona de referència localitzable per diferents vies en un ampli horari d’atenció.

 

Els nostres sistemes interns ens permeten gestionar la informació abans, durant i després de les classes. Hem dissenyat tot un seguit de fitxers de seguiment de l’activitat que garanteixen a AMPAs, escoles i famílies per a la màxima eficàcia en la gestió de la informació. Aquests estan orientats a:

  • Mesurar l’assistència a classe i prevenir l’absentisme o els retards.
  • Controlar variants importants en el desenvolupament de la classe com si l’alumne porta els materials adequats o ha fet les tasques encomanades.
  • Obtenir traçabilitat sobre els continguts treballats a l’aula en cada classe, respecte el llibre o quadern si és el cas, en quant a materials addicionals i especialment per analitzar la qualitat i la quantitat de l’aprenentatge setmanalment.
  • Registrar les incidències que es puguin produir dins l’aula a nivell de comportament.

Tant en classes presencials com virtuals tots els alumnes tenen un accés privat a un campus virtual des del qual tenen contacte directe amb el seu professor, accés a totes les activitats encomanades com a tasques, seguiment de les correccions dels seus treballs i projectes, i especialment important, accés a tots els materials del curs com per exemple, llibres digitals, pòsters, flashcards, mapes conceptuals, exercicis d’ampliació, vídeos, etc.

Les famíies hi poden accedir per fer seguiment del que s’està fent, per veure els resultats de les activitats o per comunicar-se amb el professor.
Internament ens serveix per avaluar els alumnes, gestionar l’assistència a classe, fer seguiment de les tasques i centralitzar en una sola eïna i espai la gestió de cada curs.

 

Per a NOVACADÈMIA i per les famílies, és molt important saber que els alumnes estan aprenent correctament així com poder identificar quin és el seu rendiment concret en diferents competències. 

Per aquest motiu, s’envia a les famílies un informe al final de cada trimestre, el tercer dels quals és més extens i inclou els resultats d’una prova de nivell oficial en el cas de les llengües i un test de competències en el cas dels serveis de psicopedagogia. Els informes estan dissenyats en base al model de competències europeu.

 

Prova de nivell inicial. Els alumnes de qualsevol disciplina passen una prova de nivell inicial per conèixer les seves competències, punts forts, i necessitats. El servei de prova de nivell és gratuït per als alumnes ja matriculats.

Prova de nivell end-of-term. A final de curs es fa una prova oficial de llengües (Cambridge English, Institut Français, Goethe Institut) per tenir una informació objectiva sobre el nivell en què l’alumne ha finalitzat el curs escolar, dins el Marc Europeu de Referència de les Llengües.

 

Quan al llarg del curs un nou alumne comença classes de llengua estrangera dins un grup que ja ha començat a principi de curs, se li fa una prova de nivell per determinar si pot encaixar en el nivell actual del grup on li correspon anar.

 

NOVACADÈMIA assessora les famílies en relació a la presentació dels seus fills als exàmens oficials en qualsevol de les llengües que impartim. Acompanyem els alumnes als exàmens i interpretem els resultats. El nostre rati d’aprovats en exàmens oficials és superior al 95%.

 

 NOVACADÈMIA substituirà el professor sempre que aquest no pugui atendre la classe per motius personals (malaltia, assumptes personals, problemes per arribar…). 

Fem tot el possible per donar la màxima estabilitat als grups i dur a terme les activitats sense afectacions.

 

De vegades, per motius externs a nosaltres i/o de logística, hem de fer canvis de professors a mig curs. Qualsevol canvi és consensuat amb l’AMPA i es comunica amb anticipació suficient a les famílies. Treballem amb grups de whatsapp per poder arribar en pocs minuts a tots els pares i mares del grup afectat. A banda, disposem d’un servei de secretaria que atén les famílies telefònicament tant als matins com a les tardes. Igualment, les famílies disposen d’un correu electrònic per contactar amb el professorat en cas de que sigui necessari.

 

NOVACADÈMIA manté el contacte permanent amb l’AMPA al llarg del curs escolar, informant a través d’un document concret de qualsevol incidència a l’aula, altes o baixes, temes de materials, etc. Coordinem amb l’AMPA els grups de whatsapp dels pares i mares, els esdeveniments que organitzem i el Festival de Final de Curs i Acte de Graduació (més informació l’apartat 6.7) .

Promocionem les nostres activitats extraescolars al llarg del curs dins de les AMPAs a través de sessions de portes obertes o de la campanya convida un amic.

 

És molt important per a nosaltres fer reunions de seguiment per anar valorant els nivells de satisfacció, identificar noves millores i convertir les activitats extraescolars en un servei altament valorat per les famílies per la seva qualitat i valor afegit. Participem de manera activa en aquelles xerrades, reunions amb pares o altres esdeveniments que tinguem al nostre abast i que l’AMPA o l’escola ens proposin.

 

Considerem que tant les classes de reforç com les de llengües, han de ser el mes personalitzades possible. Per això tenim una normativa de mínims i màxims d’alumnes. 

Els intèrvals de les nostres ràtios van de 5 (mínim) a 13 (màxim) alumnes. Si en algún cas no s’arriba al mínim d’alumnes es farà mitjana d’alumnes de la resta d’activitats escollides per l’AMPA i amb inscripcions realitzades.

En cas de sobrepassar el màxim, el grup es desdoblarà en dos mantenint horaris i dies, assignant un nou professor. Dins el possible, es desdoblarà tenint en compte possibles subnivells existents dins el grup inicial del mateix nivell.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?