Back

Examen de suficiència de la llengua catalana

Aquest examen es correspon amb el cinquè dels nivells proposats en l’escala de Marc Europeu Comú per a les Llengües (MCER) del Consell d’Europa.

La finalitat de la prova és avaluar si l’alumne té un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal.

La prova consta de 4 àrees on l’Expressió Escrita (40%), la Comprensió Lectora (10%), i la Gramàtica i el Vocabulari (25%) tenen una durada de 2 hores i 45 minuts; i l’Expressió Oral (25%) té una durada de 30 minuts.

Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima del 70% i obtenir almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d’expressió escrita i d’expressió oral, ja que són àrees eliminatòries.

A NOVACADÈMIA t’ajudem a preparar-te per a aquesta important prova. Treu profit de la nostra experiència i no t’arrisquis.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?