Back

CATALÀ ACADÈMIC

Com tot els idiomes, el Català també necessita un procés i una evolució per a adquirir i dominar-ne els seus coneixements.

És per això que Novacadèmia presenta els seus cursos de Català Acadèmic, on se segueixen els nivells establerts per al Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECR).

L’objectiu d’aquests cursos és aprendre les quatre competències bàsiques de la llengua catalana: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral. Amb l’aprenentatge de cada competència, es treballen àrees temàtiques de vocabulari, gramàtica, sintaxi i fonètica.

Els cursos de Català Acadèmic estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya. S’ofereixen de manera presencial o o virtual.

A1 – A2 – B1 – B2 – C1- C2

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?