Back

No tots els alumnes aprenen al mateix ritme o assoleixen els mateixos resultats al llarg del transcurs dels trimestres. Però el que realment importa és l’evolució individual de cada alumne en relació als seus trimestres anteriors.

I per visualitzar-ho utilitzem la combinació d’activitats, projectes i exercicis dins un programa d’avaluació continua, amb una prova de nivell final que es duu a terme a final de curs. Aquesta prova determina tanmateix si l’alumne ha assolit els continguts del nivell que ha cursat en la seva totalitat i ja està preparat per canviar de nivell, així com si l’alumne, mitjançant únicament una preparació específica, pot presentar-se a l’examen oficial corresponent al nivell cursat.

De tot plegat, el professor analitza l’evolució de cada alumne i s’envien 3 informes, un per trimestre, on de manera acumulativa, l’alumne o la seva família pot veure, competència per competència l’evolució i el nivell adquirit dins el Marc Comú de Referència de les Llengües.

Addicionalment al lliurament trimestral d’informes, tant l’alumne com la seva família, en cas d’alumnes menors.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?