Back

KEY ENGLISH TEST

El canvi de les etapes de primària a secundària sempre té un creixent impacte en els alumnes. És important la reducció del mateix i establir uns ponts i lligams entre ambdues que permetin la continuació de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

En aquesta etapa és molt important consolidar la fonètica i la pronunciació, ja que és en aquesta última etapa de creixement on la plasticitat cerebral encara permet aquestes modificacions. Un cop s’habituen a una incorrecta pronunciació, és molt difícil canviar-la i/o millorar-la.

Les nostres classes complementen la part pràctica en la parla de la llengua anglesa a les nostres escoles. El reforçament de l’speaking en les nostres classes i la importància que nosaltres li donem, augmenten considerablement l’eficiència en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Els aspectes principals que treballem són:

  • Adquisició d’habilitats comunicatives i autonomia en llengua anglesa.
  • Aplicació de la gramàtica i el vocabulari amb naturalitat.
  • Adaptació de l’anglès a diversos contextos: acadèmics, professionals i oci
  • Preparació amb èxit per a exàmens oficials de Cambridge English.
  • Aprendre i transmetre una sèrie de valors i aplicar unes conductes de comportament adequades.

Cada trimestre engeguem un projecte multidisciplinari a Secundària. És un projecte en equip, 100% en llengua anglesa on de manera paral·lela es treballen les competències TIC. Al final del trimestre, els alumnes fan una presentació oral del mateix.

Al llarg dels cursos ens centrem en diferents tipus de projectes, com per exemple gravar diferents vídeos de format tutorial, informatiu, de producte i publicitaris. Cada projecte realitzat en grup, consta d’una recerca on-line de la temàtica del vídeo, una preparació d’uns diàlegs, d’un text i/o una presentació en anglès, escrita amb les pròpies paraules dels alumnes i finalment, una gravació amb una edició simple del “programa” que realitzen. Els vídeos són d’entre 2 i 5 minuts.

Alguns exemples de vídeos són:

Baking the best Cookies.

Consta en buscar la millor recepta de galetes i explicar-la al temps que les cuinem. Els alumnes expliquen els ingredients, algún detall interessant dels ingredients i el procés en sí de com cuinar les galetes.

What is fast food.

Analitzem el concepte de fast food i ens centrem en una de les gran empreses, explicant una mica la seva història, com s’havia fet tant famosa i què és el que la fa tant popular.

Polar Bears and Climate Change.

El canvi climàtic és un problema cada cop més popular i a l’agenda del dia de tots els països. En aquest cas, expliquem en què consisteix, què l’està accelerant i analitzem la vida d’una espècie animal afectada per aquestes condicions climàtiques noves.

A continuació mostrem la portada d’un projecte sobre un Nou Model de Gestió de l’Aeroport de Barcelona, fet per nois i noies de primer i segon de secundària.

L’elecció de materials, continguts i disseny de les classes té una gran importància en aquesta etapa. No es pot confondre l’anglès acadèmic amb l’anglès “assignatura” de l’institut. No es tracta d’estudiar-lo sinó de parlar-ho, de comunicar-se, d’integrar-lo en el nostre dia a dia, i associar-lo amb els nostres hobbies (cinema, música, lectura, esport, etc). En resum, la nostra visió i la dels nostres alumnes, és que l’anglès és una llengua que incorporem al nostre bagatge i que és i serà sempre clau en el nostre futur.

NOVACADÈMIA únicament treballa amb llibres i materials oficials de CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (link a article) i de NATIONAL GEOGRAPHIC (link a l’entrevista), editorials que ens garanteixen els millors materials fruits de la investigació continua de les necessitats i de la inversió intel·lectual i tecnològica.

La durada de les classes en aquesta etapa oscil·la entre les dues i les tres hores setmanals, en 1 o 2 sessions, habitualment en dies alterns.

Tots els alumnes fan una prova de nivell oficial + entrevista personal abans de l’inici del curs, que ens permet segmentar els grups per nivell i no per edat, i una altra a final de curs que ens permet analitzar i comprovar la seva evolució i el nivell del seu rendiment dins el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

De manera trimestral es mesura l’evolució de les competències i es posa a disposició de les famílies un informe individual de l’alumne, consultable de manera digital. Amb el pas dels trimestres, la família podrà veure l’evolució de l’aprenentatge comparant les valoracions del professor en relació amb el trimestre anterior.

Al final del curs, es fa una prova de nivell completa i s’emmarca el nivell de cada alumne dins el Marc Oficial Europeu. Si l’alumne ha completat un nivell sencer, s’informa a la familia de la possibilitat de fer un examen oficial i obtenir una titulació CAMBRIDGE ENGLISH.

Tant si l’alumne es presenta o no a un examen oficial, és molt important conèixer quin és el seu nivell actual i quan és necessari canviar de nivell.

NOVACADÈMIA presta un servei professional d’assessorament als alumnes i a les famílies en relació als exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH, i disposa de materials oficials per practicar les diferents parts i proves de l’examen KET o PET abans de presentar-hi oficialment.

Els alumnes, un cop preparats, són acompanyats per un professor a fer l’examen a EXAMS CATALUNYA (link), Centre Examinador Platinum a Barcelona.

Si vols més informació sobre els exàmens oficials, visita la secció EXÀMENS OFICIALS (link).

Per inscriure el teu fill o filla a aquest nivell, entra en aquest link i segueix tots els passos. Al mateix enllaç trobaràs els horaris.

Si els horaris proposats no coincideixen amb la teva disponibilitat o si vols un ensenyament més personalitzat, demana informació sobre les nostres classes 1-to-1 (un professor-un alumne) i 1-to-2 (un professor-dos alumnes).

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?