Back

INICIACIÓ A L’ANGLÈS PER A ADULTS

Som conscients de la dificultat que pot representar per a un adult iniciar-se en una llengua estrangera, i més encara si és una llengua anglosaxona, tan diferent de les nostres llengües maternes, el català i el castellà.

Per això, a NOVACADÈMIA t’ho posem fàcil. Els nostres cursos d’iniciació per a adults reben una alta valoració en les enquestes de satisfacció dels nostres alumnes, per la seva flexibilitat en horaris, metodologia interactiva i innovadora, i per la rapidesa en la que els alumnes comencen a utilitzar la llengua tant a nivell escrit com oral.

Els nostres professors dissenyen les classes d’acord amb els materials oficials de CAMBRIDGE ENGLISH específics per a adults i per nivells d’iniciació i bàsics, i creen un ambient d’aprenentatge totalment adaptat a les necessitats dels alumne, distés i obert.


Les classes tenen un disseny específic que permet el treball de diverses competències a cada sessió. La comprensió lectora, la redacció i l’aplicació de la gramàtica, prenen en aquest nivell una gran rellevància.

Per això, els materials escollits pel treball a classe i pels alumnes són fonamentals per a l’assoliment dels objectius.

NOVACADÈMIA únicament treballa amb llibres i materials oficials de CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (link a article) i de NATIONAL GEOGRAPHIC (link a l’entrevista), editorials que ens garanteixen els millors materials fruits de la investigació continua de les necessitats i de la inversió intel·lectual i tecnològica.

Les classes s’ofereixen en horari de matí i de tarda per facilitar l’assistència de l’alumne sigui quin sigui el seu horari laboral.

Aquest curs 2020-2021 s’ofereixen classes presencials en grup reduït al nostre Centre de Formació, així com la possibilitat de fer-les sempre a través d’aula virtual o bé combinar les dues modalitats.

Els cursos d’iniciació tenen una rutina de 2 hores setmanals, bé en un sol matí o tarda, o bé repartides en dues sessions de 60 minuts en dos dies alterns.

Els alumnes fan una entrevista personalitzada amb la nostra Cap de Llengües Estrangeres per conèixer bé el seu perfil, les seves necessitats i explicar-los amb tot detall com funcionen les classes, els materials i l’avaluació continua i final del curs.

A partir de la data de matriculació, l’alumne té accés a un Campus Online a través d’un usuari i contrasenya individuals a on pot consultar materials d’ampliació, fer exercicis pel seu compte, revisar el que s’ha fet a l’aula i lliurar les activitats al professor. Això últim també es pot fer en format paper.

Si vols aprendre anglès des de zero i fer-ho per sempre, no t’ho pensis més. Busca el teu temps per dedicar-t’hi i comença a gaudir de la llengua més sol·licitada i que més portes t’obrirà.

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?