Back

Servei d’anglès extraescolar per a escoles

La majoria de les escoles estan oferint o han ofert en els darrers anys un servei d’anglès extraescolar, però no sempre es tracta d’anglès acadèmic, sinó que en molts casos és un anglès lúdic, basat en mètodes propis, o un anglès vehicular en altres tipus d’activitats com per exemple activitats esportives dinamitzades en anglès. Això provoca un desnivell en les competències de la llengua anglesa atès que no es treballen totes per igual i de manera coordinada, sinó tot el contrari. 

Quan iniciem l’activitat a una escola per primera vegada, ens assegurem de conèixer bé el nivell individual de cada alumne a través d’una breu prova competencial així com d’esbrinar també el nivell mig el grup. Aquesta prova serveix per segmentar alumnes i agrupar-los en funció del nivell observat, així com per conèixer el nivell de partida.

Comunicació i presentació del projecte a les famílies

Amb les inscripcions i les proves de nivell fetes configurem els grups de classe. Fixem l’horari exacte en funció del quadre o previsió de l’escola en relació a la disponibilitat d’espais per fer les classes a la programació del conjunt d’activitats extraescolars.

Afegim els grups resultants a la nostra graella global i assignem un professor o professora per a cada grup. A continuació iniciem el contacte amb les famílies a través de grups de Whatsapp i correu electrònic.

Enviem a l’escola la informació sobre el curs, nivell, professor, dates del curs, horaris, materials, objectius, etc a les famílies i des d’aleshores restem sempre a la vostra disposició a través del nostre Departament de Secretaria Acadèmica, disponible de dilluns a divendres matins i tardes. A més, s’assigna un coordinador de centre per a escoles amb més de 50 alumnes d’anglès extraescolar.

Abans de l’inici de curs, es duu a terme una reunió de presentació del projecte i mètode, aixi com de l’equip responsable i professors, en format presencial o via google meet, en funció de les circumstàncies. Al llarg del curs s’organitza una o dues sessions de portes obertes perquè pares i mares puguin entrar a l’aula una estona dins el temps de classe i puguin gaudir de l’activitat amb els seus fills i filles.

Sabem com és d’important per a les famílies saber com es desenvolupa el dia a dia en l’aprenentatge de l’anglès, per això aquestes tenen accés a les activitats, avaluacions, projectes, etc, a través del google classroom.

Planificació i informació Educació Infantil

Les classes d’Educació Infantil consten de 1 o 2 hores a la setmana d’anglès acadèmic, 1 o 2 hores de LEGO PLANET IN ENGLISH o una fusió de les dues modalitats de classe de 2 hores a la setmana, perquè aprenguin a expressar-se en anglès mentre juguen i desenvolupen la seva creativitat. El mètode consisteix en dinamitzar activitats a l’aula que permetin un aprenentatge immersiu, basat en l’associació de l’anglès amb la diversió i mantenint sempre l’atenció de l’alumne en les tasques que es duen a terme. El LEGO PLANET IN ENGLISH està reconegut com una de les activitats més eficients en aquesta etapa i té múltiples beneficis en l’infant, des de l’aprenentatge immersiu i per repetició, fins a l’expressió de l’abstracte i la creativitat.

Amb l’anglès acadèmic amb quadernets de CAMBRIDGE ENGLISH, els nens i nenes aprenen vocabulari i petites expressions que van repetint a cada classe, com a part de les activitats i jocs, i que van ampliant a mida que passen els mesos. A final de curs, es fa visible com el seu anglès ha anat canviant i es veu l’infant molt més segur de si mateix i motivat per seguir aprenent.

Els professors i professores que imparteixen classes de PRESCHOOL ENGLISH tenen força experiència en alumnes d’aquesta edat i es recolzen en materials i suports audiovisuals que agraden moltíssim als nens i nenes. Cal mencionar que l’anglès que aprenen en etapes primerenques és la base del seu d’anglès de futur i per això és tan important escollir adequament quan comencem a aprendre anglès i amb quin mètode.

NOVACADÈMIA forma al llarg de cada curs més de 150 alumnes en etapa infantil en diferents escoles de Barcelona i el Vallès.

Planificació i informació Educació Primària

Les classes d’Educació Primària consten de 1 o 2 hores a la setmana d’anglès acadèmic de 1r fins a 4rt, i de 1,5 o 3 hores a 5è i 6è. Els alumnes de 1r a 2n també poden combinar 1h setmanal d’anglès acadèmic amb 1h setmanal de LEGO PLANET IN ENGLISH. L’etapa primària es caracteritza per treballar específicament sota els estàndards del programa mundialment reconegut CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS, el qual consta de tres nivells:

– Starters
– Movers
– Flyers

Cada etapa té els seus propis objectius i els nivells s’entrellacen de manera que l’infant va assolint nivell i competències de manera ininterrompuda i eficient. Al final de cada nivell es valora el rendiment en les competències de la llengua anglesa i es recomana la presentació de l’alumne a l’examen oficial per obtenir una certificació CAMBRIDGE ENGLISH. Això és realment motivador per als nens i nenes i és una experiència que no acostumen a oblidar.

Els alumnes aprenen l’anglès de manera acadèmica mitjançant únicament materials oficials i el professorat complementa els continguts amb altres materials específics per a cada etapa facilitats per CAMBRIDGE ENGLISH i que incorporem al seu aprenentatge.

NOVACADÈMIA forma al llarg de cada curs més de 200 alumnes en etapa infantil en diferents escoles de Barcelona i el Vallès.

Informació i planificació Educació Secundària

A partir dels 11-12 anys, el programa YOUNG LEARNERS de CAMBRIDGE ENGLISH dona el relleu a nivells molt més exigents on l’anglès ha de créixer en base a l’adquisició d’habilitats ja adquirides a primària, i que ara cal reforçar i millorar.

Els alumnes entre 11 i 18 anys, adquireixen diferents nivells d’anglès en aquesta etapa, i de manera molt habitual el certifiquen mitjançant l’assoliment d’un títol oficial CAMBRIDGE ENGLISH.

Entre 12 i 18 mesos acostumen a separar un nivell de l’altre però no sempre és així. Les proves de nivell inicials així com el mock exam (simulacre d’examen complet) que es passa al mes de març/abril, ens indiquen quan l’alumne presenta un nivell suficient per poder superar amb èxit l’examen oficial del curs que ha estat cursant.

En aquesta etapa és fonamental que l’anglès estigui equilibrat en les 5 competències que s’avaluen. Com més equilibrat estigui, més ràpid avançarà, i per aquest motiu de vegades només es necessiten 12 mesos per passar a un nivell superior.

NOVACADÈMIA gestiona un gran nombre de joves i adults des del nivell A2 fins al nivell C1. Els nostres professors coneixen perfectament les exigències de la llengua en aquests nivells i dominen l’ús dels materials de suport per conduir els alumnes al llarg del seu aprenentatge de manera eficient i enriquidora.

Resum de planificació d’activitats per edat o cicle

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?